Upphandling Direkt | 2012 september
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Och hur löstes situationen med lika anbud?

Det handlade om en förenklad upphandling av en tjänst med utvärderingskriterierna pris och referenser. Två av anbudsgivarna hade lämnat samma pris och även fått samma poäng från referenserna. Vi kunde inte avgöra det genom utvärderingskriterierna och vi kunde inte heller anta mer än en leverantör för uppdraget.

Lottning kändes som ett legitimt alternativ men usch så otillfredsställande för alla parter. Det kan inte vara lagens mening att man skulle lotta vem som ska få kontraktet. Ur företagsperspektiv och ur allmänhetens perspektiv är lottningsmetoden dålig.

Vi började titta istället på skallkraven där bl.a. fanns krav på erfarenhet. Den ena leverantören visade på mycket mer erfarenhet av liknande uppdrag. Kunde vi motivera valet av leverantör genom att hänvisa till att skallkravet på erfarenhet uppfylldes bättre av den ena leverantören? Så gjorde vi i detta fall. Vi var samtidigt medvetna att vi kan behöva ändra tilldelningsbeslutet om det skulle visa sig att den andra leverantören hade lika mycket eller mer erfarenhet av liknande uppdrag men inte beskrivit det i sitt anbud. Då skulle vi dragit tillbaka tilldelningsbeslutet och låtit båda komplettera med sina erfarenheter av liknande uppdrag. Så långt behövde vi aldrig gå, tilldelningsbeslutet accepterades av alla parter.

0