Upphandling Direkt | 2012 november
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Referenser i kvalificeringen: Riskfritt men knappast lönt!

Efter att ha tagit mig genom ett antal föreläsningar, artiklar och domstolsavgöranden kan jag konstatera följande:

Så länge man använder referenser i kvalificeringsskedet (dvs ja/nej frågor) är det riskfritt. Här förutsatts att man:

  • angett frågorna i förfrågningsunderlaget,
  • angett tid för referenstagning och metod,
  • låtit leverantörerna själva ange sina referenser,
  • tagit skriftliga referenser,
  • samt att upphandlingsprinciperna iakttagits.

Då är man på den säkra sidan och risken för överprövning eller snarare risken för att behöva göra en upphandling är nästintill obetydlig.

Många domstolsavgöranden från kammarrätten slår fast att referenser tillhör kvalificeringsskedet (inte i utvärderingen).

Många leverantörer väljer själva referenser som de vet kommer svara ”Ja”, vilket gör att referenstagning blir tidsödande och i slutändan meningslöst. Nej, det finns mycket enklare sätt att kvalificera!

0