Upphandling Direkt | 2012 december
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Referenser som utvärderingskriterier: Lite riskabelt men kan ge utfall!

Referenstagning i utvärderingsskedet har varit föremål för överprövning många gånger. Domstolsavgöranden har pekat i olika riktningar vilket gör att det är svårt att veta hur man ska göra ”rätt”. Vissa kammarrätter som slår fast att det är ok att använda referenser i utvärderingen medan andra säger nej till det. Mitt tips är att kolla på hur den kammarrätten som man hör till brukar döma: t.ex. Kammarrätten i Stockholm brukar fälla den upphandlande myndigheten när referenser används i utvärderingen medan Kammarrätten i Göteborg brukar ge den upphandlande myndigheten rätt.

Genom att använda referenser vid utvärdering så får du möjlighet att räkna poäng på leverantörernas referenser. Det gör att du enkelt får en skala och därför kan jämföra leverantörernas poäng till skillnad från de ja/nej svar som man får vid kvalificering.

0