Upphandling Direkt | 2013
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Innovationsupphandling

Visst klingar det bra, ett nytt modeord?

Jag gick på ett seminarium organiserat av Vinnova och SKL för att få veta mer om innovationsupphandling… Generellt betyder det att man upphandlar något som inte finns på marknaden men som en offentlig organisation har behovet av.

Man använder sig inte av LOU utan det är ett speciellt upphandlingssätt som heter förkommersiell upphandling. Det går till i etapper där man gallrar förslag på lösningar efter varje etapp. Utvecklingen av produkt hos företagen finansieras av den upphandlande myndigheten till största del. Det finns möjlighet för nya företag med egen utvecklad lösning att inkomma med anbud i sista etappen.

En upphandlande enhet bör aktivt leta efter innovationsupphandlingar inom sin egen organisation eftersom de kommer inte igång av sig själva. Det blev mycket diskussioner om upphandlarnas strategiska roll och information om att ofta blir upphandlarna inkopplade mycket sent i ett projekt då rammarna redan är bestämda. Synd att upphandlare ofta blir till administrativ resurs. Men det är som vanligt: Man måste får inte platsen, man måste ta plats!

 

innovationsupphandling

Bilden visar två definitioner av innovationsupphandling.

1

Upphandlingsstödets konferens

Upphandlingsstödet finns till för både offentliga myndigheter och leverantörer och har i uppdrag att ge råd och vägledning inom offentlig upphandling. Kika på www.upphandlingsstod.se om du inte gjort det tidigare, de har skrivit många bra vägledningar.  Därför hade jag stora förväntningar på deras konferens som ägde rum i fredags, den 8 nov 2013.

Om man varit ny och oerfaren inom upphandling, skulle jag har upplevt  konferensen som väldigt bra och nyttig. Men för en erfaren upphandlare var det lite för grundläggande och gav inget nästan nytt. Jag var glad för nätverkandet med likasinnade och för vägledningen för Köp från eget bolag som finns tillgänglig på deras webbsida. Även konferensen webbsändes. Det är imponerande att upphandlingsstödet försöker verkligen nå alla, t o m de som inte varit på konferensen.

0

Upphandling av upphandlingskonsulter

Fler offentliga myndigheter och kommuner upplever att det är svårt att upprätthålla egen kompetens och köper upphandlartjänster. Det blir lätt att man hamnar över gränsen för direktupphandling. Hur kan man göra en upphandling av upphandlingskonsulter? Hur funkar det när man ska spela på experternas spelplan?

Här kommer några enkla råd:

1. Upphandla inte fler konsulter än det du behöver. Det finns små duktiga företag på upphandlarmarknaden. Låt dem vara med på er upphandling.

2. Säkerställ rätt  upphandlarkompetens. Det kan du göra genom att konsulten visar på uppdrag där hen tagit helhetsansvar för en upphandlingsprocess. Några färska uppdrag från olika kunder i kombination med utbildning inom LOU (ev. LUFS och LOV) samt minst 7-års erfarenhet av att på heltid göra offentliga upphandlingar är fungerar bra som krav.

3. Lägg till fler utvärderingskriterier förutom pris. Referenstagning på konsulten kan vara något. Intervjuer eller case-beskrivningar är bra att använda men det krävs att du själv har bra upphandlarkompetens och kan göra sådana bedömningar. Det går bra att köra lägsta pris också men ser till att du gör ett bra jobb på punkt 2 ovan.

 

 

0

Kan upphandling motverka osund konkurrens?

Jobb Malmö som arbetar med att hitta praktikplatser till personer som står långt ifrån arbetsmarkanden har bidragit till sneddvriden konkurrens. Jobb Malmö har försett en målerifirma med gratis arbetskraft; målerifirma vann en offentlig upphandling för målning av skolor och förskolor i Malmö genom att lägga väldigt låga priser. Se http://www.sydsvenskan.se/malmo/ingen-vill-ta-ansvar/ och http://www.sydsvenskan.se/malmo/saknas-regler-att-bryta-mot/.

Det är många som skriver att Jobb Malmö bryter mot reglerna men jag ställer mig frågan om upphandlingen kunder ha förhindrat att ett oseriöst företag vann upphandlingen. Anbud med onormalt låga priser kan förkastas enligt kap 12, § 3 LOU men upphandlande myndigheter har ofta svårt att bedöma vad som är onormalt lågt. Branschkunskaper om den aktuella marknaden saknas ofta hos upphandlare och det är väl allmänt känt nu att ”onormalt låga priser” på marknaden är helt normala i upphandlingar. Upphandlande myndigheter måste blir bättre på att förkasta anbud med onormalt låga priser annars kommer osund konkurrens att fortsätta gynnas i offentliga upphandlingar.

Sedan måste vinnande företags ekonomi och verksamhet kontrolleras mer noggrant i en upphandling. Målerifirman i frågan har nu gått i konkurs och har antagligen bedrivit oseriöst verksamhet redan 2012 när upphandlingen gjordes. Visst kan ekonomiska siffror avslöja mycket om ett företag. Frågan är hur man kan använda sig av det i en upphandling?

0

Upphandlingsutredningens slutbetänkande

Vilken lång och fin sommar och lagom inför sommaren kom Upphandlingsutredningens slutbetänkande. 648 sidor sommarläsning! Det finns en del matnyttigt i denna skrift bl. a. kapitlen om strategisk upphandling. Där behandlas de eviga frågorna om hur man utvärderar kvalitet och vilka utvärderingsmodeller är bra att använda.

Det skulle vara bra att prata om och diskutera förslagen i utredningen i ett annat mindre forum än konferensen som Upphandling 24 anordnade i Stockholm i våras. Därför bjuder jag och min kollega Erik Backlund till ett frukostmöte. Här kommer Inbjudan till frukostmöte.

0

Inte bara upphandling…

Jag kom dit utan förväntningar. Mitt företag 2013 http://www.mittforetag.com/malmo/. Tänkte att det säkert bli en massa säljsnack. Men det visade sig att bra saker sker när man minst anar eller förväntar sig. Eftermiddagen bjöd på tre bra föreläsare och mingel med andra företagare.

Johannes Hansen håll i ett föredrag om hur viktigt det är att agera och inte bara sitta på kunskap. Och det är precis vad företagande handlar om, gör det! Ofta vet människor vad de behöver göra för att få en viss resultat. Problemet är att man inte gör det för att det tar emot och för att man alltid hittar på egna bortförklaringar.

Sedan kom Thomas Lundqvist med sin expertis inom försäljning. På ett underhållande sätt kunde han ge några bra enkla tips på hur man får kunden att vilja köpa. Ett tips som jag tog fasta på var att ange referensramar på sitt erbjudande. Om man ha ett smalt billigt erbjudande och en utökad tjänst, ramar man in kunden så att han jämför mellan de två erbjudandena. Detta är mycket bättre än att lämna endast ett erbjudande och låta kunden tolka informationen själv.

Förutom att vara rolig visade Karin Adelsköld att man kan lyckas även på ett nytt område bara att man vill och vågar satsa. Att man kan känna hopplöshet och ligga på botten men med vilja, engagemang och lite tur kan det gå bra för en. Bra att tänka på när man känner sig deppig.

Och vad jag köpte på mig böcker! Hoppas att jag förutom att ha läst dem, använder dem! Så ja, kunskap räcker inte.

0

Krav på vita jobb och kollektivavtal i kombination med avtalsuppföljning kan bli bra

Jag välkomnar Malmö stads idé att prova göra avtalsuppföljning genom fackliga representanter som är utbildade för det. Genom rödgrönt politiskt beslut ska nya krav på vita jobb, kollektivavtal och jobb till långtidsarbetslösa ställas i lämpliga upphandlingar och kraven ska sedan följas upp under avtalstiden av fackliga representanter. Se http://www.sydsvenskan.se/malmo/nya-krav-pa-upphandling/. Bara vara försiktig, Malmö stad, att de kraven inte få för mycket fokus och överskuggar kraven på produkten/tjänsten. Det finns ingen värre än förfrågningsunderlag med massa bla-bla krav.

Alliansen håller inte med och menar på att det Skatteverkets uppdrag att leta efter skattesmitare och Arbetsmiljöverkets uppgift att granska arbetsmiljön.  Se

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/det-ar-skatteverkets-inte-kommuners-sak-att-satta-at-skattesmitare/. Visst det är så men det är kommunens sak att se till att krav som ställs i upphandlingen uppfylls under avtalstiden. Annars riskerar man att ”oseriösa” företag bekräftar i ett upphandlingsförfarande att krav uppfylls men i praktiken vet de att det aldrig kontrolleras och därmed behöver ej uppfyllas. Utan kontroll blir krav i upphandlingar bara ett pappersprodukt och det finns ett stort utrymme för fusk.

 

0

Referenser vid upphandling

Nyligen fick jag rycka in och hjälpa till på en upphandling som redan var annonserad. Där hade man angett referenser som kvalificeringskrav. Anbudsgivaren skulle ange två referenser på företaget som fick svara Ja eller Nej på ett par frågor. För att kvalificeras måste samtliga frågor vara besvarade med Ja av referenserna.

Iaktagelse 1

Många referenser svarar ”Ja, men vi fick trycka på” eller ”Ja, men de blev lite försenade” eller något annat ”Ja, men…”. Jag fick blunda för alla ”men”. Referenstagningen som det var uppbyggt kunde inte ta hänsyn till nyanser i utförandet av uppdraget. Och hur ofta är det något i verkligheten som är svart-vitt?

Iaktagelse 2

I sällsynta fall svarar någon referens Nej på en fråga vilket leder till diskvalificering av företaget. Frågan är om referensen skulle svarat Nej om hen visste om konsekvenserna av denna Nej. Och frågan är också hur man hanterar anbudsgivarens önskemål att ta del av sina egna referenser efteråt. Blir inte referenspersonerna för utsatta?

Jag tror att referenser ska användas för att nyansera bilden av anbudsgivaren och föredrar bestämt referenser i utväderingen framför referenser i kvalificering.

0