Upphandling Direkt | 2013 april
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Krav på vita jobb och kollektivavtal i kombination med avtalsuppföljning kan bli bra

Jag välkomnar Malmö stads idé att prova göra avtalsuppföljning genom fackliga representanter som är utbildade för det. Genom rödgrönt politiskt beslut ska nya krav på vita jobb, kollektivavtal och jobb till långtidsarbetslösa ställas i lämpliga upphandlingar och kraven ska sedan följas upp under avtalstiden av fackliga representanter. Se http://www.sydsvenskan.se/malmo/nya-krav-pa-upphandling/. Bara vara försiktig, Malmö stad, att de kraven inte få för mycket fokus och överskuggar kraven på produkten/tjänsten. Det finns ingen värre än förfrågningsunderlag med massa bla-bla krav.

Alliansen håller inte med och menar på att det Skatteverkets uppdrag att leta efter skattesmitare och Arbetsmiljöverkets uppgift att granska arbetsmiljön.  Se

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/det-ar-skatteverkets-inte-kommuners-sak-att-satta-at-skattesmitare/. Visst det är så men det är kommunens sak att se till att krav som ställs i upphandlingen uppfylls under avtalstiden. Annars riskerar man att ”oseriösa” företag bekräftar i ett upphandlingsförfarande att krav uppfylls men i praktiken vet de att det aldrig kontrolleras och därmed behöver ej uppfyllas. Utan kontroll blir krav i upphandlingar bara ett pappersprodukt och det finns ett stort utrymme för fusk.

 

0