Upphandling Direkt | 2015 juni
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Vad är innovationsupphandling?

På seminariet anordnat av Region Skåne i fredags (2015-06-05) diskuterades innovation upphandling igen.

Vad är innovationsupphandling då och hur kommer vi dit?

Inom nuvarande lagstiftning menas det att innovationer främjas genom att använda:

Funktionsupphandling – man definiera funktioner, vad ska uppnås med ej på vilket sätt

Förhandlat förfarande – finns som upphandlingsförfarande som tillåter förhandling för att få fram bästa resultaten

Konkurrenspräglad dialog – finns som upphandlingsförfarande som tillåter dialog och samarbete mellan privat och offentligt. Dock har det inte fått något genomslag i praktiken.

Den nya lagstiftningen ger större möjligheter:

Innovationspartnerskap

Ökade möjligheter till förhandling

Tvätta underlag?

Offentlig sektor använder sig mycket av ”copy-paste” metoden när de gör sina förfrågningsunderlag, säger civilministern Ardalan Shekarabi. Forskar drar slutsatsen att faktumet att offentlig sektor hamnar på efterkälken gör att den dra med sig även företag som är leverantören till offentlig sektor som också hamnar efter i utvecklingen.

Ardalan har rätt i att mycket handlar om kulturskifte och därför kommer regeringen att skapa en Nationell upphandlingsstrategi och Program för kulturskifte. Bra insatser men frågan är om det räcker för att få en förändring.

”Vi tvättar våra förfrågningsunderlag” säger Louise Strand inköpsdirektör på Region Skåne, vilket innebär att de försöker ta bort onödiga krav som stjälper utveckling och innovation. Andra bra åtgärder är dela upp uppdrag, garantera vissa volymer och beskriva funktioner. Region Skåne lyfter tre exempel på innovationsupphandling som de själva har gjort eller gör och fördelan är att det blir mycket konkret.

Bra att arrangörerna även släppte in ett företag som hade en innovativ produkt för att då belyste svårigheterna från andra sidan. Seminariet avslutades med några ord från innovationschefen på Region Skåne och en paneldiskussion med alla talare.

Ett exempel på innovation

Och till sist skulle jag vilja dela mitt eget exempel av innovationsupphandling. Jag fick i uppdrag att upphandla trygghetslarm och automatiska dörrstängare och fick i handen ett gammalt förfrågningsunderlag från en annan kommun. ”Vi vill ha samma som dem”, sa mina beställare. I underlaget fanns det många tekniska krav och beskrivningar som inget av oss i upphandlingsgruppen förstod sig på. Jag upphandlar aldrig något som jag inte förstår så jag tog en blank papper som fick vi komma fram till vilka funktioner som trygghetslarmet skulle ha. Resultatet blev en innovation som gjorde att kommunen kunde spara pengar och få alla funktioner.

0