Upphandling Direkt | 2015 oktober
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Vårt eget seminarium ”Förhandling och upphandling går hand i hand” – 7 okt 2015

Ämnet om förhandling är konstant återkommande i offentlig upphandling. Man vill förhandla mer men det blir inte så… Hur ska man börja integrera förhandling i sitt upphandlingsarbete?

Först visade vi på de juridiska rammarna för förhandling i LOU/LUF, dvs när är det tillåtet.

Sedan hade vi ett föredrag och diskussion om vad man kan förhandla om förutom pris. Vi pratade exempelvis om tilläggstjänster/- varor eller andra mervärden (utbildning, service) som beställaren inte hade skrivit i förfrågningsunderlaget men som kan i efterhand vara bra att ha.

Förhandling måste göras på ett strukturerat sätt för att säkerställa likabehandlingsprincipen. Det är mycket viktigt att vara väl förbered i en förhandling och veta vad målet är.

 

0