Upphandling Direkt | 2015 november
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Strategiska inköp – konferens 5 nov 2015 Malmö

Dagen bjöd på intressanta föreläsningar. Idag pratar alla om spendanalys. Enkelt uttryckt innebär det att man genom leverantörsreskontra kan få vetskap om hur mycket pengar organisatiostrategiska inköpnen spenderar på sina inköp. För att göra spendanalys behövs det inga speciella tekniska verktyg utan man kan använda sig av en Excel-ark. Efter spendanalys kan man börja arbeta med kategoristyrning.

Kategoristyrning innebär att man delar upp inköpen i olika kategorier för att kunna prioritera och skapa strategier för de olika inköpskategorierna. Det är också viktigt att utse kategoriägare och utarbeta process/metod för arbete med kategorierna för att skapa strategi och uppnå vissa mål (t.ex. besparing, utveckling, arbete för att stödja verksamhetsmål)

Ett annat intressant och aktuellt ämne är detta med miljö och sociala krav. Vi fick lyssna på MKB som i sina entreprenadupphandlingar lagt krav på att ta emot unga praktikanter som bor i MKB:s fastighetsbestånd och befinner sig långt från arbetsmarknaden. Kul när social krav blir så pass
konkreta och när det inte bara handlar om att visa upp fina papper!

 

0