Upphandling Direkt | 2017
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
innovationsupphandling

Sydskånska kommuner deltar i innovationsprojekt genom Vinnova

Kommunerna Ystad och Skurup driver ett projekt om innovation inom offentlig upphandling genom utlysningen FRÖN från Vinnova. Målet är att skapa ett arbetsätt för innovationsupphandlingar för små och medelstora kommuner. Del 1 av projektet är avslutat och kommunerna har identifierat potenciella upphandlingsområden. Vi väntar med spänningen att se hur Del 2 utvecklas och vilka konkreta innovationer projektet resulterar i. Kul att lyssna på deras föredrag i tisdags.

0

Äntligen! Nya lagar om offentlig upphandling

Tre nya lagar inom offentlig upphandling infördes den 1 januari 2017.

Ny lag om offentlig upphandling LOU

Ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna LUF

Lag om upphandling av koncessioner LUK

Ändringarna är relativ små jämfört med de tidigare lagarna. De viktigast justeringarna är möjligheterna att ställa miljö- och sociala krav i upphandlingar, möjligheter att förhandla och skapa utvärderingskriterier andra än pris. Det finns så klart fler ändringar men grunderna i offentlig upphandling är detsamma. Det vore skönt om lagen var mer revolutionerande och löste fler av de knutar som finns i offentlig upphandling.

0