Upphandling Direkt | Milena
1
archive,paged,author,author-milena,author-1,paged-2,author-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Seminarium om selektiv/urvalsupphandling

Nu har vi genomfört ännu ett lunchseminarium. Denna gången blev temat Selektiv-/urvalsupphandling- en glömd upphandlingsform. Selektiv/urvalsupphandling innebär att man gör upphandlingen i 2 steg: i första steget kvalificerar man och gör urval bland anbudsgivare i nästa steg bjuds de utvalda att lämna anbud. Vi ser fördelar med att använda sig av selektiv och urvalsupphandling istället för den traditionella öppen eller förenklad upphandling. Exempelvis kan man minska risken för överprövning och spara tid och resurser för både upphandlande myndighet och företagare. Diskussionerna på seminariet kretsade kring den viktiga frågan om hur urval kan göras och vilka urvalskriterier är lämpliga att använda.

0

Ett företag som lämnar anbud har 40% chans att vinna upphandlingen.

Rent statistiskt har ett företag 40 % chans att vinna en upphandling som företaget delta i. Det framgår från Konkurrensverkets rapport 2014 där det finns att utläsa massa intressanta siffror om upphandling. Att fyra av tio anbudsgivare tilldelas kontrakt beror också på att många av de annonserade upphandlingarna avser ramavtal vilket innebär flera kontrakterade företag. Men hur än man ser det så känns det att oddsen är goda.

I snitt lämnas det 4,6 anbud per upphandling vilket är en minskning i jämförelse med föregående år. Det är synd att många företag dra sig för offentlig upphandling p.g.a. den avskräckande mängden papper. Genom att använda våra tjänster får in en genväg till offentlig upphandling med mycket stora chanser att få kontrakt.

Lägsta pris är nu för första gången det vanligaste tilldelningskriteriet. Upphandlingar som tilldelas enligt lägsta pris får i genomsnitt anbud från färre anbudsgivare än upphandlingar som tilldelas enligt ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Där får de upphandlande myndigheterna något att tänka på? Kan det vara så att lägsta-pris-kriteriet bidra till en minskad konkurrens?

0

Upphandlingskonferensen om ESS, Max IV, ESO och CERN

Många missade denna upphandlingskonferens då den riktades sig framförallt till teknikföretag och syftet är att de ska våga lägga anbud på forskningsinstituten ESS, Max IV, ESO och CERN. Upphandlingscheferna från samtliga instituten kom på plats och berättade hur de upphandlar och vilka möjligheter finns det där för företag att erhålla kontrakt. Kontentan av konferensen var att företag som levererar till forskningsinstituten ligger i framkant inom sitt område och att forskningsinstituten vill ofta att de ska utveckla något ännu bättre vilket ger konkurrensfördelar. Och trots att det är avancerad teknik man pratar om så finns det små detaljer så även mindre företag kan hitta upphandlingar och delta framförallt som underleverantörer. Men visst krävs det ett strategisk beslut på företagsnivå för att ge sig i leken…

ESS och MaxIV upphandlar enlig LOU och lyder under EU:s upphandlingsdirektiven medan ESO och CERN har interna regelverk som dock liknar europeisk upphandlingslagstiftning och utgår från samma upphandlingsprinciper om likabehandling och transparens.

Upphandlingskonferens ESS och Max IV

Upphandlingskonferens ESS och Max IV

 

 

0

Lunchseminarium den 3 oktober

Lite skäms jag för att inte har uppdaterat bloggen på så länge men hösten bara drog igång.

Nu vill jag berätta att vi tillsammans med Erik Backlunds Juridik AB kommer att anordna ett nytt upphandlingsseminarium i Malmö med följande innehåll:

  • Kl 12.00 Lunch
  • Kl 12.45  Dokumentationskrav vid direktupphandling
  • Kl 13.00 Strategier för att undvika överprövningar
  • Kl 13.30 Fika, gruppövning och diskussioner
  • Kl 14.20 Vad kan man göra om samtliga anbud är orena?
  • Kl 15.00 Mingel
  • Kl 15.30 Avslut

Seminariet är öppen till alla men anmälan krävs till milena@upphandlingdirekt.se

0

Lunchmöte om Lägsta pris och konferens om upphandling i Malmö

Det har varit en händelserik vår.

Först var det lunchseminariet med tema Lägsta pris som vi anordnade i mars. Det gick fantastiskt bra med 30 deltagare och vi blir sugna på att anordna fler.

Sedan var det konferensen om Upphandling i Malmö där vi deltog som utställare och fick träffa både gamla och nya ansikten. Programmet var väl avvägt och behandlade upphandling på bredd front – från upphandling inom vård till upphandling inom It, från nyckeltal till incitamentavtal. Milena var moderator för s k leverantörsspåret på eftermiddag där vi fick fyra olika infallsviklar om offentlig upphandling. Här finns länk till Powerpoint från föredragen: http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.560149

0

Handlar SOI:s årskonferens om upphandling?

Snart är det dags för SOI:s årskonferens 2014 (Sveriges offentliga inköpare). Jag har varit med tidigare och jag har funderingar på att anmäla mig. Men så här drygt två veckor innan händelsen, är programmet inte helt klart och man vet inte vad man får för pengarna. Jag kan utläsa att det är en del föredrag om kommunikation och en del av om omvärldsbevakning. Visst är det viktiga delar men jag förväntar mig lite mer om just upphandling.

Och sedan kommer många utställarpass som företag har köpt sig in på. Lysande jobbat SOI! Jag tror jag satsar på kompetensutveckling på annat håll.

Länk till SOI:s konferensprogram: http://www.soi.se/filer/Korr3%20webb_Program%20SOI%202014.pdf

0

Innovationsupphandling

Visst klingar det bra, ett nytt modeord?

Jag gick på ett seminarium organiserat av Vinnova och SKL för att få veta mer om innovationsupphandling… Generellt betyder det att man upphandlar något som inte finns på marknaden men som en offentlig organisation har behovet av.

Man använder sig inte av LOU utan det är ett speciellt upphandlingssätt som heter förkommersiell upphandling. Det går till i etapper där man gallrar förslag på lösningar efter varje etapp. Utvecklingen av produkt hos företagen finansieras av den upphandlande myndigheten till största del. Det finns möjlighet för nya företag med egen utvecklad lösning att inkomma med anbud i sista etappen.

En upphandlande enhet bör aktivt leta efter innovationsupphandlingar inom sin egen organisation eftersom de kommer inte igång av sig själva. Det blev mycket diskussioner om upphandlarnas strategiska roll och information om att ofta blir upphandlarna inkopplade mycket sent i ett projekt då rammarna redan är bestämda. Synd att upphandlare ofta blir till administrativ resurs. Men det är som vanligt: Man måste får inte platsen, man måste ta plats!

 

innovationsupphandling

Bilden visar två definitioner av innovationsupphandling.

0

Upphandlingsstödets konferens

Upphandlingsstödet finns till för både offentliga myndigheter och leverantörer och har i uppdrag att ge råd och vägledning inom offentlig upphandling. Kika på www.upphandlingsstod.se om du inte gjort det tidigare, de har skrivit många bra vägledningar.  Därför hade jag stora förväntningar på deras konferens som ägde rum i fredags, den 8 nov 2013.

Om man varit ny och oerfaren inom upphandling, skulle jag har upplevt  konferensen som väldigt bra och nyttig. Men för en erfaren upphandlare var det lite för grundläggande och gav inget nästan nytt. Jag var glad för nätverkandet med likasinnade och för vägledningen för Köp från eget bolag som finns tillgänglig på deras webbsida. Även konferensen webbsändes. Det är imponerande att upphandlingsstödet försöker verkligen nå alla, t o m de som inte varit på konferensen.

0

Upphandling av upphandlingskonsulter

Fler offentliga myndigheter och kommuner upplever att det är svårt att upprätthålla egen kompetens och köper upphandlartjänster. Det blir lätt att man hamnar över gränsen för direktupphandling. Hur kan man göra en upphandling av upphandlingskonsulter? Hur funkar det när man ska spela på experternas spelplan?

Här kommer några enkla råd:

1. Upphandla inte fler konsulter än det du behöver. Det finns små duktiga företag på upphandlarmarknaden. Låt dem vara med på er upphandling.

2. Säkerställ rätt  upphandlarkompetens. Det kan du göra genom att konsulten visar på uppdrag där hen tagit helhetsansvar för en upphandlingsprocess. Några färska uppdrag från olika kunder i kombination med utbildning inom LOU (ev. LUFS och LOV) samt minst 7-års erfarenhet av att på heltid göra offentliga upphandlingar är fungerar bra som krav.

3. Lägg till fler utvärderingskriterier förutom pris. Referenstagning på konsulten kan vara något. Intervjuer eller case-beskrivningar är bra att använda men det krävs att du själv har bra upphandlarkompetens och kan göra sådana bedömningar. Det går bra att köra lägsta pris också men ser till att du gör ett bra jobb på punkt 2 ovan.

 

 

0