Upphandling Direkt | Blogg
15
blog,paged,paged-4,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Referenser i kvalificeringen: Riskfritt men knappast lönt!

Efter att ha tagit mig genom ett antal föreläsningar, artiklar och domstolsavgöranden kan jag konstatera följande:

Så länge man använder referenser i kvalificeringsskedet (dvs ja/nej frågor) är det riskfritt. Här förutsatts att man:

  • angett frågorna i förfrågningsunderlaget,
  • angett tid för referenstagning och metod,
  • låtit leverantörerna själva ange sina referenser,
  • tagit skriftliga referenser,
  • samt att upphandlingsprinciperna iakttagits.

Då är man på den säkra sidan och risken för överprövning eller snarare risken för att behöva göra en upphandling är nästintill obetydlig.

Många domstolsavgöranden från kammarrätten slår fast att referenser tillhör kvalificeringsskedet (inte i utvärderingen).

Många leverantörer väljer själva referenser som de vet kommer svara ”Ja”, vilket gör att referenstagning blir tidsödande och i slutändan meningslöst. Nej, det finns mycket enklare sätt att kvalificera!

0

Saknas underskrift på anbudet?

Har man jobbat som upphandlare i några år så känner man igen situationen; Ett företag har glömt att skriva under sitt anbud. Är anbudet bindande i så fall eller ska det förkastas när underskrift saknas?

Av 9 kap § 11 LOU framgår att anbudsgivaren är bunden av sitt anbud. Det finns således inget formellt krav om anbudsunderskrift i lagens mening utan anbudsgivaren är automatiskt bunden av sitt anbud under den tid som anges i förfrågningsunderlaget.

Jag anser att det är oproportionerligt att diskvalificera ett anbud pga av att underskrift från firmatecknare saknas. Det är uppenbarligen så att företaget vill delta i offentlig upphandling om den har gjort sig besväret att skicka ett anbud. Som upphandlare bör man tillåta en komplettering med underskrift om man i förfrågningsunderlaget kräver ett anbudsunderskrift.

0

Och hur löstes situationen med lika anbud?

Det handlade om en förenklad upphandling av en tjänst med utvärderingskriterierna pris och referenser. Två av anbudsgivarna hade lämnat samma pris och även fått samma poäng från referenserna. Vi kunde inte avgöra det genom utvärderingskriterierna och vi kunde inte heller anta mer än en leverantör för uppdraget.

Lottning kändes som ett legitimt alternativ men usch så otillfredsställande för alla parter. Det kan inte vara lagens mening att man skulle lotta vem som ska få kontraktet. Ur företagsperspektiv och ur allmänhetens perspektiv är lottningsmetoden dålig.

Vi började titta istället på skallkraven där bl.a. fanns krav på erfarenhet. Den ena leverantören visade på mycket mer erfarenhet av liknande uppdrag. Kunde vi motivera valet av leverantör genom att hänvisa till att skallkravet på erfarenhet uppfylldes bättre av den ena leverantören? Så gjorde vi i detta fall. Vi var samtidigt medvetna att vi kan behöva ändra tilldelningsbeslutet om det skulle visa sig att den andra leverantören hade lika mycket eller mer erfarenhet av liknande uppdrag men inte beskrivit det i sitt anbud. Då skulle vi dragit tillbaka tilldelningsbeslutet och låtit båda komplettera med sina erfarenheter av liknande uppdrag. Så långt behövde vi aldrig gå, tilldelningsbeslutet accepterades av alla parter.

0

Varför blogga

För en tid sedan hade jag en upphandlingssituation med lika anbud, dvs vid anbudsutvärderingen fick de två bästa anbuden lika mycket poäng. Det resulterade i att upphandlingen inte kunde avgöras. Jag började kolla på nätet vilka alternativt som finns.

Det bästa jag kunde hitta var konkurrensverket skrivelse om hantering av lika anbud http://www.kkv.se/t/Page____4714.aspx. Deras tips är att i förväg skriva i förfrågningunderlaget hur man ska hantera lika anbud, t.ex. via lottning eller någon annan parameter. Tipset var helt värdelöst i den uppkomna situationen. Det gav absolut inte något svar på vad jag skulle göra, dvs inga ”lagliga” alternativ. Och ärligt talat, hur förutseende ska vi vara och hur mycket ska vi tynga våra förfrågningunderlag med information som eventuellt kan komma till nytta i 0,1% av fallen.

Där och då bestämde jag mig att börja blogga, för att det finns så mycket rädsla av att göra fel i offentlig upphandling. För att det finns så många skrivelser om vad man inte kan göra men ingen vågar ge någon vettig och praktisk vägledning om vad man kan göra.

I min blogg kommer jag att skriva hur jag löser mina upphandlingsproblem men hjälp av lagstiftning, sund förnuft och erfarenhet. Följ gärna med mig!

0