Upphandling Direkt | Anbudsutvärdering
4
archive,category,category-anbudsutvardering,category-4,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
Milena föreläser för ideella organisationer

Föredrag för ideella organisationer

Inom projektet att stärka de ideella organisationernas möjlighet att få offentliga kontakt, höll jag i november 2015 ett företag om att lämna anbud till offentlig sektor. Den andra delen av föredraget var praktiskt inriktad och vi kollade på ett annonserat förfrågningsunderlag. Det skapade många reaktioner och synpunkter hos publiken. Engagerade och aktiva deltagare gör att de kommer att komma ihåg föredraget bättre och använda sig av de kunskaperna när de utsätts för en riktig upphandling.

0

Upphandlingshjälpen – del 1

Vanliga fel som företag gör i upphandlingar:

1 Glömmer underskrift eller något annat formellt krav

Så irriterande men det har hänt nästan alla anbudslämnare någon gång! Att inte skriva under, när det krävs eller att inte skicka med ett usb med anbudet när det krävs eller… listan med formella krav kan göras lång. Ack så dumt att missa något sådant! Det är bra att ha flera ögon, ta hjälp av en kollega eller en upphandlingsexpert. Det kan vara värt!

2 Missar ett krav

Många gånger måste man klicka på specifika rutor för att bekräfta att krav uppfylls. Var extrem noggrann att inte missa något och jobba dig ner krav efter krav. Tänk på att varje text du fyller i ska innehålla exakt den information som upphandlaren frågar om (och inte mer eller mindre)

3 Skickar onödiga papper

Att skicka mer än det krävs, kan vara farligt. Texter med egna avtalsvillkor kan uppfattas som reservationer. Detta kan leda till att ert anbud diskvalificeras. Dessutom blir ert anbud svårläst ju mer ni lägger i. Så här kommer en enkel regel: Skicka endast det som efterfrågas och svara endast på det som frågas.

4 Ligger för högt i utvärderingspris

Som anbudsgivare är det mycket viktigt att du förstår hur ditt anbud kommer att utvärderas. Utvärderingspris är skapat speciellt för upphandlingen och stämmer inte alltid med verkligheten. Du kan behöva hjälp från en expert. Läs mer här hur vi kan hjälpa dig.

 

0

Ett företag som lämnar anbud har 40% chans att vinna upphandlingen.

Rent statistiskt har ett företag 40 % chans att vinna en upphandling som företaget delta i. Det framgår från Konkurrensverkets rapport 2014 där det finns att utläsa massa intressanta siffror om upphandling. Att fyra av tio anbudsgivare tilldelas kontrakt beror också på att många av de annonserade upphandlingarna avser ramavtal vilket innebär flera kontrakterade företag. Men hur än man ser det så känns det att oddsen är goda.

I snitt lämnas det 4,6 anbud per upphandling vilket är en minskning i jämförelse med föregående år. Det är synd att många företag dra sig för offentlig upphandling p.g.a. den avskräckande mängden papper. Genom att använda våra tjänster får in en genväg till offentlig upphandling med mycket stora chanser att få kontrakt.

Lägsta pris är nu för första gången det vanligaste tilldelningskriteriet. Upphandlingar som tilldelas enligt lägsta pris får i genomsnitt anbud från färre anbudsgivare än upphandlingar som tilldelas enligt ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Där får de upphandlande myndigheterna något att tänka på? Kan det vara så att lägsta-pris-kriteriet bidra till en minskad konkurrens?

0

Lunchseminarium den 3 oktober

Lite skäms jag för att inte har uppdaterat bloggen på så länge men hösten bara drog igång.

Nu vill jag berätta att vi tillsammans med Erik Backlunds Juridik AB kommer att anordna ett nytt upphandlingsseminarium i Malmö med följande innehåll:

  • Kl 12.00 Lunch
  • Kl 12.45  Dokumentationskrav vid direktupphandling
  • Kl 13.00 Strategier för att undvika överprövningar
  • Kl 13.30 Fika, gruppövning och diskussioner
  • Kl 14.20 Vad kan man göra om samtliga anbud är orena?
  • Kl 15.00 Mingel
  • Kl 15.30 Avslut

Seminariet är öppen till alla men anmälan krävs till milena@upphandlingdirekt.se

0

Kan upphandling motverka osund konkurrens?

Jobb Malmö som arbetar med att hitta praktikplatser till personer som står långt ifrån arbetsmarkanden har bidragit till sneddvriden konkurrens. Jobb Malmö har försett en målerifirma med gratis arbetskraft; målerifirma vann en offentlig upphandling för målning av skolor och förskolor i Malmö genom att lägga väldigt låga priser. Se http://www.sydsvenskan.se/malmo/ingen-vill-ta-ansvar/ och http://www.sydsvenskan.se/malmo/saknas-regler-att-bryta-mot/.

Det är många som skriver att Jobb Malmö bryter mot reglerna men jag ställer mig frågan om upphandlingen kunder ha förhindrat att ett oseriöst företag vann upphandlingen. Anbud med onormalt låga priser kan förkastas enligt kap 12, § 3 LOU men upphandlande myndigheter har ofta svårt att bedöma vad som är onormalt lågt. Branschkunskaper om den aktuella marknaden saknas ofta hos upphandlare och det är väl allmänt känt nu att ”onormalt låga priser” på marknaden är helt normala i upphandlingar. Upphandlande myndigheter måste blir bättre på att förkasta anbud med onormalt låga priser annars kommer osund konkurrens att fortsätta gynnas i offentliga upphandlingar.

Sedan måste vinnande företags ekonomi och verksamhet kontrolleras mer noggrant i en upphandling. Målerifirman i frågan har nu gått i konkurs och har antagligen bedrivit oseriöst verksamhet redan 2012 när upphandlingen gjordes. Visst kan ekonomiska siffror avslöja mycket om ett företag. Frågan är hur man kan använda sig av det i en upphandling?

0

Referenser som utvärderingskriterier: Lite riskabelt men kan ge utfall!

Referenstagning i utvärderingsskedet har varit föremål för överprövning många gånger. Domstolsavgöranden har pekat i olika riktningar vilket gör att det är svårt att veta hur man ska göra ”rätt”. Vissa kammarrätter som slår fast att det är ok att använda referenser i utvärderingen medan andra säger nej till det. Mitt tips är att kolla på hur den kammarrätten som man hör till brukar döma: t.ex. Kammarrätten i Stockholm brukar fälla den upphandlande myndigheten när referenser används i utvärderingen medan Kammarrätten i Göteborg brukar ge den upphandlande myndigheten rätt.

Genom att använda referenser vid utvärdering så får du möjlighet att räkna poäng på leverantörernas referenser. Det gör att du enkelt får en skala och därför kan jämföra leverantörernas poäng till skillnad från de ja/nej svar som man får vid kvalificering.

0

Varför blogga

För en tid sedan hade jag en upphandlingssituation med lika anbud, dvs vid anbudsutvärderingen fick de två bästa anbuden lika mycket poäng. Det resulterade i att upphandlingen inte kunde avgöras. Jag började kolla på nätet vilka alternativt som finns.

Det bästa jag kunde hitta var konkurrensverket skrivelse om hantering av lika anbud http://www.kkv.se/t/Page____4714.aspx. Deras tips är att i förväg skriva i förfrågningunderlaget hur man ska hantera lika anbud, t.ex. via lottning eller någon annan parameter. Tipset var helt värdelöst i den uppkomna situationen. Det gav absolut inte något svar på vad jag skulle göra, dvs inga ”lagliga” alternativ. Och ärligt talat, hur förutseende ska vi vara och hur mycket ska vi tynga våra förfrågningunderlag med information som eventuellt kan komma till nytta i 0,1% av fallen.

Där och då bestämde jag mig att börja blogga, för att det finns så mycket rädsla av att göra fel i offentlig upphandling. För att det finns så många skrivelser om vad man inte kan göra men ingen vågar ge någon vettig och praktisk vägledning om vad man kan göra.

I min blogg kommer jag att skriva hur jag löser mina upphandlingsproblem men hjälp av lagstiftning, sund förnuft och erfarenhet. Följ gärna med mig!

0