Upphandling Direkt | Avtal
39
archive,category,category-avtal,category-39,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ett företag som lämnar anbud har 40% chans att vinna upphandlingen.

Rent statistiskt har ett företag 40 % chans att vinna en upphandling som företaget delta i. Det framgår från Konkurrensverkets rapport 2014 där det finns att utläsa massa intressanta siffror om upphandling. Att fyra av tio anbudsgivare tilldelas kontrakt beror också på att många av de annonserade upphandlingarna avser ramavtal vilket innebär flera kontrakterade företag. Men hur än man ser det så känns det att oddsen är goda.

I snitt lämnas det 4,6 anbud per upphandling vilket är en minskning i jämförelse med föregående år. Det är synd att många företag dra sig för offentlig upphandling p.g.a. den avskräckande mängden papper. Genom att använda våra tjänster får in en genväg till offentlig upphandling med mycket stora chanser att få kontrakt.

Lägsta pris är nu för första gången det vanligaste tilldelningskriteriet. Upphandlingar som tilldelas enligt lägsta pris får i genomsnitt anbud från färre anbudsgivare än upphandlingar som tilldelas enligt ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Där får de upphandlande myndigheterna något att tänka på? Kan det vara så att lägsta-pris-kriteriet bidra till en minskad konkurrens?

0

Kan upphandling motverka osund konkurrens?

Jobb Malmö som arbetar med att hitta praktikplatser till personer som står långt ifrån arbetsmarkanden har bidragit till sneddvriden konkurrens. Jobb Malmö har försett en målerifirma med gratis arbetskraft; målerifirma vann en offentlig upphandling för målning av skolor och förskolor i Malmö genom att lägga väldigt låga priser. Se http://www.sydsvenskan.se/malmo/ingen-vill-ta-ansvar/ och http://www.sydsvenskan.se/malmo/saknas-regler-att-bryta-mot/.

Det är många som skriver att Jobb Malmö bryter mot reglerna men jag ställer mig frågan om upphandlingen kunder ha förhindrat att ett oseriöst företag vann upphandlingen. Anbud med onormalt låga priser kan förkastas enligt kap 12, § 3 LOU men upphandlande myndigheter har ofta svårt att bedöma vad som är onormalt lågt. Branschkunskaper om den aktuella marknaden saknas ofta hos upphandlare och det är väl allmänt känt nu att ”onormalt låga priser” på marknaden är helt normala i upphandlingar. Upphandlande myndigheter måste blir bättre på att förkasta anbud med onormalt låga priser annars kommer osund konkurrens att fortsätta gynnas i offentliga upphandlingar.

Sedan måste vinnande företags ekonomi och verksamhet kontrolleras mer noggrant i en upphandling. Målerifirman i frågan har nu gått i konkurs och har antagligen bedrivit oseriöst verksamhet redan 2012 när upphandlingen gjordes. Visst kan ekonomiska siffror avslöja mycket om ett företag. Frågan är hur man kan använda sig av det i en upphandling?

0

Krav på vita jobb och kollektivavtal i kombination med avtalsuppföljning kan bli bra

Jag välkomnar Malmö stads idé att prova göra avtalsuppföljning genom fackliga representanter som är utbildade för det. Genom rödgrönt politiskt beslut ska nya krav på vita jobb, kollektivavtal och jobb till långtidsarbetslösa ställas i lämpliga upphandlingar och kraven ska sedan följas upp under avtalstiden av fackliga representanter. Se http://www.sydsvenskan.se/malmo/nya-krav-pa-upphandling/. Bara vara försiktig, Malmö stad, att de kraven inte få för mycket fokus och överskuggar kraven på produkten/tjänsten. Det finns ingen värre än förfrågningsunderlag med massa bla-bla krav.

Alliansen håller inte med och menar på att det Skatteverkets uppdrag att leta efter skattesmitare och Arbetsmiljöverkets uppgift att granska arbetsmiljön.  Se

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/det-ar-skatteverkets-inte-kommuners-sak-att-satta-at-skattesmitare/. Visst det är så men det är kommunens sak att se till att krav som ställs i upphandlingen uppfylls under avtalstiden. Annars riskerar man att ”oseriösa” företag bekräftar i ett upphandlingsförfarande att krav uppfylls men i praktiken vet de att det aldrig kontrolleras och därmed behöver ej uppfyllas. Utan kontroll blir krav i upphandlingar bara ett pappersprodukt och det finns ett stort utrymme för fusk.

 

0