Upphandling Direkt | Events
38
archive,category,category-events,category-38,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
Milena föreläser för ideella organisationer

Föredrag för ideella organisationer

Inom projektet att stärka de ideella organisationernas möjlighet att få offentliga kontakt, höll jag i november 2015 ett företag om att lämna anbud till offentlig sektor. Den andra delen av föredraget var praktiskt inriktad och vi kollade på ett annonserat förfrågningsunderlag. Det skapade många reaktioner och synpunkter hos publiken. Engagerade och aktiva deltagare gör att de kommer att komma ihåg föredraget bättre och använda sig av de kunskaperna när de utsätts för en riktig upphandling.

0

SOI:s konferens med inspirerande föredrag

I förra veckan samlades inte mindre än 500 upphandlare/inköpare på årskonferensen anordnat av Sveriges Offentliga Inköpare i Helsingborg. Fokus var på förnyelse och inspiration och de föreläsningar som jag uppskattade mest var:

Om cirkulär upphandling – pga av klimathotet måste vi lära oss att skapa mer hållbara prylar. Detta kan göras om tillverkaren behåller äganderätten och ansvaret och vi användare endast hyr produkterna. Exempel: möbler, telefoner, cyklar

Fyra marknadsanalyser – om företagens villkor inom olika branscher och leverantörens perspektiv på upphandlingar inom deras bransch. Tummen ner för lägsta-pris-upphandlingar.

Om avtalsrätt – förenkla upphandlingarna och gör det lätt för företag att delta. ”Den som har hittat på tilldelningsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet bör skjutas”

Jag måste även kommentera Konkurrensverkets seminarier. Jag var på den som handlade om juridiska övervägande och det började bra med att de tog fram en slide med texten ”Verksamheten ska ha en kontor i Luleå” och då fick men en diskussion om det mellan en representant från beställarsida och en från leverantörssida. Dock avstannade seminariet på den punkten istället för att ta fler liknande situationer och erbjuda en eller fler lösningar som Konkurrensverket anser är ”rätta” enligt LOU.

0

Upphandlingskonferensen om ESS, Max IV, ESO och CERN

Många missade denna upphandlingskonferens då den riktades sig framförallt till teknikföretag och syftet är att de ska våga lägga anbud på forskningsinstituten ESS, Max IV, ESO och CERN. Upphandlingscheferna från samtliga instituten kom på plats och berättade hur de upphandlar och vilka möjligheter finns det där för företag att erhålla kontrakt. Kontentan av konferensen var att företag som levererar till forskningsinstituten ligger i framkant inom sitt område och att forskningsinstituten vill ofta att de ska utveckla något ännu bättre vilket ger konkurrensfördelar. Och trots att det är avancerad teknik man pratar om så finns det små detaljer så även mindre företag kan hitta upphandlingar och delta framförallt som underleverantörer. Men visst krävs det ett strategisk beslut på företagsnivå för att ge sig i leken…

ESS och MaxIV upphandlar enlig LOU och lyder under EU:s upphandlingsdirektiven medan ESO och CERN har interna regelverk som dock liknar europeisk upphandlingslagstiftning och utgår från samma upphandlingsprinciper om likabehandling och transparens.

Upphandlingskonferens ESS och Max IV

Upphandlingskonferens ESS och Max IV

 

 

0

Lunchseminarium den 3 oktober

Lite skäms jag för att inte har uppdaterat bloggen på så länge men hösten bara drog igång.

Nu vill jag berätta att vi tillsammans med Erik Backlunds Juridik AB kommer att anordna ett nytt upphandlingsseminarium i Malmö med följande innehåll:

  • Kl 12.00 Lunch
  • Kl 12.45  Dokumentationskrav vid direktupphandling
  • Kl 13.00 Strategier för att undvika överprövningar
  • Kl 13.30 Fika, gruppövning och diskussioner
  • Kl 14.20 Vad kan man göra om samtliga anbud är orena?
  • Kl 15.00 Mingel
  • Kl 15.30 Avslut

Seminariet är öppen till alla men anmälan krävs till milena@upphandlingdirekt.se

0

Lunchmöte om Lägsta pris och konferens om upphandling i Malmö

Det har varit en händelserik vår.

Först var det lunchseminariet med tema Lägsta pris som vi anordnade i mars. Det gick fantastiskt bra med 30 deltagare och vi blir sugna på att anordna fler.

Sedan var det konferensen om Upphandling i Malmö där vi deltog som utställare och fick träffa både gamla och nya ansikten. Programmet var väl avvägt och behandlade upphandling på bredd front – från upphandling inom vård till upphandling inom It, från nyckeltal till incitamentavtal. Milena var moderator för s k leverantörsspåret på eftermiddag där vi fick fyra olika infallsviklar om offentlig upphandling. Här finns länk till Powerpoint från föredragen: http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.560149

0

Handlar SOI:s årskonferens om upphandling?

Snart är det dags för SOI:s årskonferens 2014 (Sveriges offentliga inköpare). Jag har varit med tidigare och jag har funderingar på att anmäla mig. Men så här drygt två veckor innan händelsen, är programmet inte helt klart och man vet inte vad man får för pengarna. Jag kan utläsa att det är en del föredrag om kommunikation och en del av om omvärldsbevakning. Visst är det viktiga delar men jag förväntar mig lite mer om just upphandling.

Och sedan kommer många utställarpass som företag har köpt sig in på. Lysande jobbat SOI! Jag tror jag satsar på kompetensutveckling på annat håll.

Länk till SOI:s konferensprogram: http://www.soi.se/filer/Korr3%20webb_Program%20SOI%202014.pdf

0

Upphandlingsstödets konferens

Upphandlingsstödet finns till för både offentliga myndigheter och leverantörer och har i uppdrag att ge råd och vägledning inom offentlig upphandling. Kika på www.upphandlingsstod.se om du inte gjort det tidigare, de har skrivit många bra vägledningar.  Därför hade jag stora förväntningar på deras konferens som ägde rum i fredags, den 8 nov 2013.

Om man varit ny och oerfaren inom upphandling, skulle jag har upplevt  konferensen som väldigt bra och nyttig. Men för en erfaren upphandlare var det lite för grundläggande och gav inget nästan nytt. Jag var glad för nätverkandet med likasinnade och för vägledningen för Köp från eget bolag som finns tillgänglig på deras webbsida. Även konferensen webbsändes. Det är imponerande att upphandlingsstödet försöker verkligen nå alla, t o m de som inte varit på konferensen.

0