Upphandling Direkt | Kvalificering
16
archive,category,category-kvalificering,category-16,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Seminarium om selektiv/urvalsupphandling

Nu har vi genomfört ännu ett lunchseminarium. Denna gången blev temat Selektiv-/urvalsupphandling- en glömd upphandlingsform. Selektiv/urvalsupphandling innebär att man gör upphandlingen i 2 steg: i första steget kvalificerar man och gör urval bland anbudsgivare i nästa steg bjuds de utvalda att lämna anbud. Vi ser fördelar med att använda sig av selektiv och urvalsupphandling istället för den traditionella öppen eller förenklad upphandling. Exempelvis kan man minska risken för överprövning och spara tid och resurser för både upphandlande myndighet och företagare. Diskussionerna på seminariet kretsade kring den viktiga frågan om hur urval kan göras och vilka urvalskriterier är lämpliga att använda.

0

Lunchseminarium den 3 oktober

Lite skäms jag för att inte har uppdaterat bloggen på så länge men hösten bara drog igång.

Nu vill jag berätta att vi tillsammans med Erik Backlunds Juridik AB kommer att anordna ett nytt upphandlingsseminarium i Malmö med följande innehåll:

 • Kl 12.00 Lunch
 • Kl 12.45  Dokumentationskrav vid direktupphandling
 • Kl 13.00 Strategier för att undvika överprövningar
 • Kl 13.30 Fika, gruppövning och diskussioner
 • Kl 14.20 Vad kan man göra om samtliga anbud är orena?
 • Kl 15.00 Mingel
 • Kl 15.30 Avslut

Seminariet är öppen till alla men anmälan krävs till milena@upphandlingdirekt.se

0

Referenser i kvalificeringen: Riskfritt men knappast lönt!

Efter att ha tagit mig genom ett antal föreläsningar, artiklar och domstolsavgöranden kan jag konstatera följande:

Så länge man använder referenser i kvalificeringsskedet (dvs ja/nej frågor) är det riskfritt. Här förutsatts att man:

 • angett frågorna i förfrågningsunderlaget,
 • angett tid för referenstagning och metod,
 • låtit leverantörerna själva ange sina referenser,
 • tagit skriftliga referenser,
 • samt att upphandlingsprinciperna iakttagits.

Då är man på den säkra sidan och risken för överprövning eller snarare risken för att behöva göra en upphandling är nästintill obetydlig.

Många domstolsavgöranden från kammarrätten slår fast att referenser tillhör kvalificeringsskedet (inte i utvärderingen).

Många leverantörer väljer själva referenser som de vet kommer svara ”Ja”, vilket gör att referenstagning blir tidsödande och i slutändan meningslöst. Nej, det finns mycket enklare sätt att kvalificera!

0

Saknas underskrift på anbudet?

Har man jobbat som upphandlare i några år så känner man igen situationen; Ett företag har glömt att skriva under sitt anbud. Är anbudet bindande i så fall eller ska det förkastas när underskrift saknas?

Av 9 kap § 11 LOU framgår att anbudsgivaren är bunden av sitt anbud. Det finns således inget formellt krav om anbudsunderskrift i lagens mening utan anbudsgivaren är automatiskt bunden av sitt anbud under den tid som anges i förfrågningsunderlaget.

Jag anser att det är oproportionerligt att diskvalificera ett anbud pga av att underskrift från firmatecknare saknas. Det är uppenbarligen så att företaget vill delta i offentlig upphandling om den har gjort sig besväret att skicka ett anbud. Som upphandlare bör man tillåta en komplettering med underskrift om man i förfrågningsunderlaget kräver ett anbudsunderskrift.

0