Upphandling Direkt | Innovationsupphandling
324
post-template-default,single,single-post,postid-324,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Innovationsupphandling

Visst klingar det bra, ett nytt modeord?

Jag gick på ett seminarium organiserat av Vinnova och SKL för att få veta mer om innovationsupphandling… Generellt betyder det att man upphandlar något som inte finns på marknaden men som en offentlig organisation har behovet av.

Man använder sig inte av LOU utan det är ett speciellt upphandlingssätt som heter förkommersiell upphandling. Det går till i etapper där man gallrar förslag på lösningar efter varje etapp. Utvecklingen av produkt hos företagen finansieras av den upphandlande myndigheten till största del. Det finns möjlighet för nya företag med egen utvecklad lösning att inkomma med anbud i sista etappen.

En upphandlande enhet bör aktivt leta efter innovationsupphandlingar inom sin egen organisation eftersom de kommer inte igång av sig själva. Det blev mycket diskussioner om upphandlarnas strategiska roll och information om att ofta blir upphandlarna inkopplade mycket sent i ett projekt då rammarna redan är bestämda. Synd att upphandlare ofta blir till administrativ resurs. Men det är som vanligt: Man måste får inte platsen, man måste ta plats!

 

innovationsupphandling

Bilden visar två definitioner av innovationsupphandling.

1 Comment
  • Johan

    16 december, 2013 at 16:56 Svara

    Hej!
    Så sant att involvering sker sent. I det innovationsupphandlingsarbete vi i Gävleborg gör pekar vi på den heliga treenigheten som driver innovationsupphandling, verksamhetsföreträdare, forska och upphandlare!
    Vi ses

Post a Comment