Upphandling Direkt | Ramataldagen i Malmö
130
post-template-default,single,single-post,postid-130,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ramataldagen i Malmö

Igår var jag på Ramavtaldagen i Malmö.  Dagen bjöd på nya lösningar till gammal ramavtalsproblematik.  Här sammanfattar jag ett urval från dagens intressanta föredrag.

iphone2012 2013 141

Om hänvisning till visst varumärke.

Regeln är att man får bara hänvisa till varumärke när produkten är så komplicerad att det inte är möjligt att skapa en bra och tydlig teknisk specifikation. I de flesta fall har kammarrätten fällt beställaren och tillåter ej hänvinsing till varumärke men det finns undantag. Dock finns det möjlighet att ställa krav på kompabilitet med befintlig utrustning. (Exempel krav på samma operativ system till de nya datorerna som i befintlig datapark)

Vid hänvisning till visst varumärke ska beställaren ange ”eller likvärdigt” och acceptera likvärdiga lösningar. Det åligger dock leverantören att bevisa att lösningen/produkten är likvärdig och det åligger beställaren att göra den slutgiltiga bedömningen om likvärdighet. För att vara på den säkra sidan bör beställaren ange vilka egenskaper som ska vara likvärdiga eller hur likvärdighet prövas.

En intressant fråga som kom upp till diskussion vara om en hänvisning till ett antal märken kan fungera. Jag tycker att det är en frisk idé och jag hoppas att någon beställare vågar testa det. Jag anser att hänvisning till flera varumärken tydliggör kvalitetsnivå utan att gynna eller missgynna någon leverantör. Juristerna är som vanligt försiktiga och osäkra om detta kan hålla i en rättslig process.

 

Om att få igång försäljningen under ramavtal

Problemet som många leverantörer kan ha är att man har fått ett ramavtal men det resulterar inte i någon försäljning. Tipsen från anbudsexperten lyder:

Om du är rangordnad som nr 1 på ramavtal kommunicera ut det i beställarens organisation. Detta görs med fördel i samråd med upphandlaren. Exempel på marknadföring är att skicka ett infoblad till användarna/avroparna. Det brukar ta ett tag att etablera sig, så försäljningen under första avtalsåret brukar vara låg.

Om du är rangordnad som nummer 2 på ramavtal, ska man försöka sälja ändå genom att till exempel pekar på brister som nr 1 har och styrkor i den egna produkten/tjänsten. Ett sådant samtal med upphandlare/beställare kan leda till att kraven ser annorlunda ut vid nästa inköpstillfälle/avrop. Eller så kan leverantören försöka sälja något som inte ingår i ramavtalet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.