Upphandling Direkt | anbud
15
archive,tag,tag-anbud,tag-15,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Upphandlingshjälpen – del 1

Vanliga fel som företag gör i upphandlingar:

1 Glömmer underskrift eller något annat formellt krav

Så irriterande men det har hänt nästan alla anbudslämnare någon gång! Att inte skriva under, när det krävs eller att inte skicka med ett usb med anbudet när det krävs eller… listan med formella krav kan göras lång. Ack så dumt att missa något sådant! Det är bra att ha flera ögon, ta hjälp av en kollega eller en upphandlingsexpert. Det kan vara värt!

2 Missar ett krav

Många gånger måste man klicka på specifika rutor för att bekräfta att krav uppfylls. Var extrem noggrann att inte missa något och jobba dig ner krav efter krav. Tänk på att varje text du fyller i ska innehålla exakt den information som upphandlaren frågar om (och inte mer eller mindre)

3 Skickar onödiga papper

Att skicka mer än det krävs, kan vara farligt. Texter med egna avtalsvillkor kan uppfattas som reservationer. Detta kan leda till att ert anbud diskvalificeras. Dessutom blir ert anbud svårläst ju mer ni lägger i. Så här kommer en enkel regel: Skicka endast det som efterfrågas och svara endast på det som frågas.

4 Ligger för högt i utvärderingspris

Som anbudsgivare är det mycket viktigt att du förstår hur ditt anbud kommer att utvärderas. Utvärderingspris är skapat speciellt för upphandlingen och stämmer inte alltid med verkligheten. Du kan behöva hjälp från en expert. Läs mer här hur vi kan hjälpa dig.

 

0

Saknas underskrift på anbudet?

Har man jobbat som upphandlare i några år så känner man igen situationen; Ett företag har glömt att skriva under sitt anbud. Är anbudet bindande i så fall eller ska det förkastas när underskrift saknas?

Av 9 kap § 11 LOU framgår att anbudsgivaren är bunden av sitt anbud. Det finns således inget formellt krav om anbudsunderskrift i lagens mening utan anbudsgivaren är automatiskt bunden av sitt anbud under den tid som anges i förfrågningsunderlaget.

Jag anser att det är oproportionerligt att diskvalificera ett anbud pga av att underskrift från firmatecknare saknas. Det är uppenbarligen så att företaget vill delta i offentlig upphandling om den har gjort sig besväret att skicka ett anbud. Som upphandlare bör man tillåta en komplettering med underskrift om man i förfrågningsunderlaget kräver ett anbudsunderskrift.

0

Och hur löstes situationen med lika anbud?

Det handlade om en förenklad upphandling av en tjänst med utvärderingskriterierna pris och referenser. Två av anbudsgivarna hade lämnat samma pris och även fått samma poäng från referenserna. Vi kunde inte avgöra det genom utvärderingskriterierna och vi kunde inte heller anta mer än en leverantör för uppdraget.

Lottning kändes som ett legitimt alternativ men usch så otillfredsställande för alla parter. Det kan inte vara lagens mening att man skulle lotta vem som ska få kontraktet. Ur företagsperspektiv och ur allmänhetens perspektiv är lottningsmetoden dålig.

Vi började titta istället på skallkraven där bl.a. fanns krav på erfarenhet. Den ena leverantören visade på mycket mer erfarenhet av liknande uppdrag. Kunde vi motivera valet av leverantör genom att hänvisa till att skallkravet på erfarenhet uppfylldes bättre av den ena leverantören? Så gjorde vi i detta fall. Vi var samtidigt medvetna att vi kan behöva ändra tilldelningsbeslutet om det skulle visa sig att den andra leverantören hade lika mycket eller mer erfarenhet av liknande uppdrag men inte beskrivit det i sitt anbud. Då skulle vi dragit tillbaka tilldelningsbeslutet och låtit båda komplettera med sina erfarenheter av liknande uppdrag. Så långt behövde vi aldrig gå, tilldelningsbeslutet accepterades av alla parter.

0