Anbudsgivning

Anbudsgivning kan läggas ut externt

Många företag har kunskap och erfarenhet av offentlig upphandling men behöver frigöra tid. Anbudsgivning är en mycket resurskrävande verksamhet och det lämpar sig bra att ha det som en extern tjänst. För er som inte har tid, ork eller lust att fördjupa er i offentlig upphandling, är det lönsamt att använda sig av extern anbudsexpertis. Vi förutsätter att ni redan har ett strategiskt beslut på företaget att arbeta mot offentlig sektor och att målet är att erhålla fler offentliga affärer. Vi berättar gärna mer om vårt arbete och hur vi kan hjälpa er – så kontakta oss för att diskutera era behov!

Anbudslämning för er med lite eller ingen erfarenhet

Det finns även de företag som inte ha tillräcklig kunskap och erfarenhet av offentlig upphandlingen men önskar vinna upphandlingar och teckna offentliga kontrakt. Genvägen är att anlita en upphandlingskonsult/anbudskonsult. Vi har gedigen erfarenhet av att hjälpa företag som aldrig haft en offentlig beställare att få sitt första kontrakt med offentlig sektor. Genom att matcha kraven i förfrågningsunderlaget med företagets profil, hjälper vi er att skriva ett vinnande anbud.

Vi har också genom åren sett företag som har en eller några viktiga affärer med offentlig sektor. Den offentliga kunder upptäcker vid något tillfälle att de avtalen behöver konkurrensutsättas genom offentlig upphandling. För att öka dina chanser att behålla affären bör du ta hjälp av våra upphandlingskonsulter.

Vinn upphandlingar på löpande band

Även om upphandling är viktigt för ert företag, kan det vid sidan om det ordinarie arbetet vara svårt att hitta tid och möjlighet att hålla en hög upphandlingskompetens över tid. Låt oss hjälpa er att öka era chanser att vinna upphandlingar ni är intresserade av. Genom ett långsiktigt strategiskt samarbete med oss kan få efterlängtade affärer med offentlig sektor med en minimal ansträngning från er sida.

Skriva vinnande anbud

Anbudsskrivning är tids- och resurskrävande. När man skriver sitt anbud är det viktigt att lägga tid och kraft på det som värderas högst av beställaren. Dagens förfrågningsunderlag är ofta mycket uppstyrda med många kryssrutor. Det finns dock alltid fritext som en del av anbudet. För en som inte är insatt i offentlig upphandling kan de långa upphandlingsdokumenten verka obegripliga eller konstiga. För oss som lever med offentlig upphandling dagligen är det enkelt att tolka koderna och berätta för er vad de menar och hur ni ska förhålla er till de olika delarna i ett upphandlingsdokument.

Vi guidar er genom upphandlingen med en att-göra-lista där ni framförallt får skriva och utveckla de relevanta uppgifterna som gör skillnad i anbudet, vilket kan resultera i tilldelning av avtal till ert företag. Vi tar hand om all formalia så kan ni fokusera på det som är viktigt att betona i anbudet – er tjänst eller produkt.

Vi bearbetar era texter och anpassar innehåll och upplägg för att på bästa sätt motsvara krav och kriterier i upphandlingen. Vår mångåriga erfarenhet av att ha varit på upphandlarsidan och bedömt anbud ger oss en stor fördel då vi många gånger kan läsa mellan raderna i upphandlingsunderlaget.

Anbudshjälp med att granska anbud

Alla som någon gång har blivit diskvalificerade från en upphandling, förstår vikten av strukturer och noggrannhet i arbetet med ett anbud. Att råka missa en mindre uppgift eller kryssa i en ruta är lätt hänt. Men det får inte hända! För att konsekvenserna av en liten miss kan vara en utestängning från ett avtal i flera år framåt. Därför kvalitetssäkrar vi att era anbud är kompletta och korrekta genom att granska anbuden precis före anbudslämningen.

Anbudslämning kräver struktur och projektledning

Vi skapar ett strukturerat arbetssätt som underlättar sortering av era gamla anbud och förenklar inlämning av nya anbud. Vi arbetar med moderna verktyg som ger åtkomst till en mapp med upphandlingsdokumentation för både oss och er som kund.

Anbudsprocessen har skarpa deadlines, dvs man måste alltid lämna sitt anbud innan sista anbudsdag. För att inte hamna i tidsbrist och för möjligheten att i lugn och ro skriva och granska anbud gör vi en realistisk tidsplanering så fort upphandlingen är annonserad och vi fått i uppdrag att hjälpa med anbudet.