Om företaget

Upphandlingskonsult och anbudsexpert

Vår upphandlingskonsult och anbudsexpert har gedigen erfarenhet av offentlig upphandling på både köpar- och säljsidan.

Upphandlingslagstiftningen sträcker sig över alla branscher. Då vi har verkat på marknaden under lång tid har vi haft möjligheten att komma i kontakt med de flesta branscher. Vi har bred erfarenhet från upphandling av enkla produkter och tjänster som fruktkorg, städ till komplicerade sådana som it, byggentreprenader, olika typer av konsulter och allt däremellan.

Vi har erfarenhet av fler lagstiftningar inom offentlig upphandling: Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUF), Lagen om valfriheten (LOV) och Lagen om koncessioner (LUK). Vi arbetar både med enstegupphadnling och upphandlingar i flera steg.

Att skifta position som leverantör eller beställare har gett oss värdefulla insikter som kommer till användning dagligen.

Upphandling Direkt Sverige AB

I över 10 år har vi utvecklat vårt företag.

Upphandling Direkt Sverige AB är ett mindre bolag som erbjudet hög upphandlingskompetens. Företaget drivs som aktiebolag sedan 2011. Bolaget säte är i Skåne men vi arbetar med uppdrag över hela landet.

Vår inriktning är:

  • Genomförande och projektledning av offentliga upphandlingar inom varor, tjänster och entreprenader.
  • Anbudshjälp, anbudsgivning och anbudsskrivning för företag som vill vinna offentliga affärer.