Upphandling

Upphandlingshjälp kan alla beställare behöva

Vi kan ta helhetsansvar för din upphandling och projektleda det till ett bra avtal. Vårt uppdrag är att hjälpa beställaren att få det de vill ha, funktionellt och kvalitetsmässigt, genom att effektivt utnyttja konkurrensen på marknaden och upphandlingslagstiftningen. Vi skapar  juridiskt hållbara upphandlingsdokument och strävar efter tydlighet och enkelhet i offentlig upphandling.

 

Upphandlingsprocessen växer fram

Efter samtal med beställarens referensperson/referensgrupp skapar vi förfrågningsunderlaget som ska godkännas av beställaren förre annonsering i tendsign, e-avrop eller annan öppen databas. Under anbudstiden bevakar vi och svarar på frågor med stöd av beställaren. Efter anbudstidens utgång görs en prövning av anbuden. Vi står för kontroll av kvalificeringskrav som uteslutningsgrunder, registreringar, ekonomi och referenser. Tillsammans med beställaren går vi igenom krav på tjänsten/varan samt utvärdering. Hos oss på Upphandling Direkt består utvärderingen ofta av något slags kvalitetskriterium som ger mervärde för beställaren.

När det är tillåtet av upphandlingslagstiftningen genomför vi förhandlingar och låter priset komma in i bilden i ett senare skede. Vi skriver tilldelningsbeslut/protokoll och hanterar besvärliga leverantörer efter tilldelningen. Sist men inte minst, skapar vi avtalen som skickas för underskrift.

 

Upphandlingskonsult kan frigöra tid

Alla verksamheter strävar att utföra sina upphandlingar själva och man anser att det är strategiskt viktigt att “äga” sina upphandlingar. När ni har arbetstoppar och behöver en extra resurs kan en upphandlingskonsult vara en bra lösning. Vi tar över upphandlingarna i rådande skede och fortskrider med det ordinarie upphandlingsarbetet fram till dess att behovet inte längre finns. En upphandlingskonsult kan snabbt och effektivt utföra upphandlingarna som ni inte hinner med samtidigt som det frigörs tid för det strategiska upphandlingsarbetet.