Äntligen! Nya lagar om offentlig upphandling

nya LOU

Tre nya lagar inom offentlig upphandling infördes den 1 januari 2017. Ny lag om offentlig upphandling LOU Ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna LUF Lag om upphandling av koncessioner LUK Ändringarna är relativ små jämfört med de tidigare lagarna. De viktigast justeringarna är möjligheterna att ställa miljö- och sociala krav i upphandlingar, möjligheter att förhandla […]