Hjälp att lämna anbud i offentlig upphandling

About Us Single image 3

Här kommer våra bästa tips när man ska lämna anbud i en offentlig upphandling Läs underlaget och säkerställ om ditt företag uppfyller kraven Det första man ska ta ställning till är om uppdraget är intressant och om företaget har kapacitet och förmåga att utföra det. Men det kan även vara att ställda krav är för […]