Golvpriser är inte tillåtna i offentlig upphandling

laga priser2

Golvpriser innebär att en upphandlande myndighet har i sin upphandlingsdokument angett att anbudspris inte får understiga ett viss belopp. Det är vanligt att man i upphandlingar anger att timpris får inte vara lägre än 400 kr. Detta är ett försök från upphandlarsidan att komma tillrätta med onormalt låg pris, då leverantörer prissar in sig. Högsta […]