innovation

Kommunerna Ystad och Skurup driver ett projekt om innovation inom offentlig upphandling genom utlysningen FRÖN från Vinnova. Målet är att skapa ett arbetsätt för innovationsupphandlingar för små och medelstora kommuner. Del 1 av projektet är avslutat och kommunerna har identifierat potenciella upphandlingsområden. Vi väntar med spänningen att se hur Del 2 utvecklas och vilka konkreta innovationer projektet resulterar i. Kul att lyssna på deras föredrag i tisdags.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *